Naše usluge

Kiropraktičarski tretman

Kiropraktika podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, velikih i malih zglobova i mekih tkiva. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike za koje se znalo pre više hiljada godina. Moderna kiropraktika danas spada u priznate integrativne medicinske postupke.

Glavni zadatak kiropraktičara je da uoči funkcionalni blok u određenom zglobu, da ga manipulativnom tehnikom otkloni a samim tim ukloni neuro-fiziološki problem na određenom nivou, pa da se nakon toga telu pruži mogućnost da započne prirodni proces samoizlečenja. Telo može delotvornije regulisati proces samoizlečenja te poboljšati zdravlje ako se otkloni napetost iz nervnog sistema čiji stres uzrokuje subluksacija.

Graston mobilizacija mekih tkiva

Graston tehnika je metoda koja se koristi za dijagnostikovanje i lečenje povreda mišićno-tetivnog sistema. Ona predstavlja jedan vid duboke masaže uz pomoć posebnih metalnih instrumenata kojim se vrši kompresija mišića u određenom smeru.

Pulsno elektromagnetno polje (PEMF)

PEMF tehnologija podrazumeva primenu impulsnog elektromagnetnog polja sličnog prirodnom magnetnom polju koje potiče iz planete Zemlje.

PEMF uređaji deluju sinergistički sa procesima oporavka ljudskog tela. Naša koža, kosti i organi sastavljeni su od mnogobrojnih ćelija čije membrane poseduju električni naboj potreban za efikasnu razmenu jona. Ovaj naboj može biti poremećen usled bolesti, traume ili intoksikacije čime dolazi do gubitka sposobnosti efikasnog funkcionisanja ćelija. PEMF obnavlja pozitivne i negativne naboje u ćeliji, omogućavajući joj da obavlja svoju prirodnu funkciju i ubrzava oporavak tkiva. Na lokalnom nivou PEMF dovodi do povećanja cirkulacije, smanjenja upale, ublažavanja bolova i poboljšanja pokretljivosti.

Hladna atmosferska plazma

Generisanjem hladne plazme u atmosferskim uslovima započelo je novo razdoblje u primeni plazme u biomedicini. Hladna atmosferska plazma emituje elektromagnetno zračenje koje se sastoji od mnoštva naelektrisanih i nenaelektrisanih čestica, među kojima su najznačajnije reaktivni kiseonični i radikali azota.

Smatra se da su upravo reaktivni oblici kiseonika najvažniji za biološke učinke plazme kao što su inaktivacija mikroorganizama i biofilma. U dermatologiji se pokazalo da hladna atmosferska plazma pozitivno utiče na zaceljivanje hroničnih rana, proizvodnju kolagena, akne i pigmentacije kao i podmlađivanje i zatezanje kože. U okviru fizikalne terapije, tretman hladnom plazmom dovodi do smanjenja bolova i otoka, kao i poboljšanje oksigenacije i metabolizma tkiva.

Perkusiona terapija

Perkusiona terapija je novi vid masaže upotrebom revolucionarnog uređaja koji protresa delove tela nežnim ili grubljim vibracijama, usled čega dolazi do opuštanja mišića naročito na mestima upale i povišenog tonusa.Perkusiona masaža predstavlja idealan uvod u trening jer efikasno i brzo zagreva mišiće ili se koristi za relaksaciju nakon treninga kada pospešuje cirkulaciju i eliminaciju štetnih produkata (mlečne kiseline).