U studiju Spretnjak primenjujemo najsavremenije metode

Savremen čovek sve više sedi i provodi vreme pred računarom. Sedenje na radnom mestu, rad na računaru, dugotrajna upotreba telefona, vožnja kola često su povezani sa poremećajem držanja i protruzijom glave. Sve više sati se provodi u položaju savijenih leđa, glave nagnute prema monitoru. Naravno, sve su češće pojave bolova u vratu i ramenima.

Glava ima težinu od oko 5 kg i normalno je pozicionirana mišićnim tonusom mišića fleksora i ekstenzora vrata. Protruzija glave pomera glavu iz balansa sa kičmenim stubom i narušava fiziološki tonus mišića vrata, pri čemu težina glave odnosno opterećenje mišića ekstenzora vrata može da poraste i 4 do 5 puta.

U studiju Spretnjak značajnu pažnju posvećujemo prednjoj posturi glave i primenjujemo najsavremenije metode za korekciju stanja. Naši uređaji (P.E.M.F i PercussionGun) dokazano dovode do promene percepcije hroničnog bola i opuštanja muskulature, a tretmani trakcije vrata uređajem PosturePump za nekoliko nedelja dovode do značajnog poboljšanja posture vrata. Ukoliko se ovakav vid fizikalne terapije primenjuje u kombinaciji sa odgovarajućim manipulativnim tehnikama i korektivnim vežbama, efekti mogu biti očigledni mnogo ranije!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *